Bao giả da đàn ghi-ta 

(Bao giả da, có lớp mút và lót bên trong)

Kích cỡ: cho đàn cổ điển (dây ni-lông) và đàn mô-đéc (dây sắt)

Giá: 150 000 vnđ

Xuất xứ: Việt nam

 

Follow us

HUY QUANG PIANO