Khi Nam Kỳ Lục tỉnh bị nhà Nguyễn cắt nhượng cho Pháp năm 1867, trở thành lãnh thổ đầu tiên Pháp chiếm được trong quá trình Pháp đô hộ Đại Nam, thì trước đó, vào ngày 28 tháng 3 năm 1863, cđạo Lefebvre tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ. Nhà thờ được dựng bằng gỗ, hoàn thành vào năm 1865, ban đầu gọi là Nhà thờ Saigon (theo Wiki).

Văn hoá Phương Tây bắt đầu du nhập vào Việt Nam, bao gồm các nhạc cụ Phương Tây.

Nhà thời Saigon được xây dựng lại vào ngày 7 tháng 10 năm 1877. "Trong quá trình xây dựng, toàn bộ vật liệu xây dựng từ xi măng, sắt thép đến ốc vít đều mang từ Pháp sang" (theo Wiki).

 

Cho đến tháng 4 năm 2024, sau 147 năm, từ cái dây, bàn phím, búa đàn, ốc vít ... dùng để tạo ra cây đàn piano vẫn phải nhập từ Nhật, Châu Âu hoặc Trung Quốc sang.

Nhà thờ Saigon, nay gọi là Nhà thờ Đức Bà, là một minh chứng cho lịch sử.

 

 

LIÊN QUAN ĐẾN ĐÀN PIANO:

Chúng tôi bán nhạc cụ tại Sài Gòn, bao gồm cây đàn piano.

Xin liên hệ Zalo 0912178187 hoặc Facebook

 

 

Follow us

HUY QUANG PIANO