Giá: liên hệ (giá trong danh sách hàng là đàn bày mẫu, giảm giá, đã bóc hộp)

 

Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết sản phẩm:

88 keys (Ivory Feel-G keyboard)

5 levels, Fixed Touch

SuperNATURAL Piano Sound

128 voices

30 tones

Transpose -6 to +5 (in semitones)

1 track

Recorder Section: 1 song

Approx. 30,000 notes

Quarter note = 10 to 500

Metronome Beat: 2/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8

Max. 10 songs

nternal Songs 189 songs

 

Xem thêm chi tiết (tiếng Anh)

 

 

 

Ghi chú:  'Huy Quang - Piano'  không bán hàng giả, hàng nhái (cam kết trả lại toàn bộ tiền đàn và phí vận chuyển trong vòng 7 ngày nếu không phải hàng chính hãng); Giá niêm yết trên trang web của Công ty là giá bán (giá không mặc cả) .

Follow us

HUY QUANG PIANO