Phím

88 keys (Ivory Feel-G keyboard with Escapement)

cảm ứng

Pedals:3

Đa âm

128 voices

Tones

piano: 11 tones

other: 305 tones (including 8 drum sets, 1 SFX set)

Tuning

415.3–466.2 Hz (adjustable in increments of 0.1 Hz)

Chuyển dịch phím: -6–+5 (in semitones)

Đếm nhịp

2/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8

Thu ghi

1 part

lưu bài hát

bộ nhớ: Max. 10 songs

bộ nhớ ngoài: Max. 99 songs

Loa

12 cm (4-3/4 inches) x 2

Kết nối

tai nghe, USB Flash Memory (*1)

 

Kích thước(bao gồm chân và giá nhạc)

rộng

1,378 mm

sâu

423 mm

cao

992 mm

Kích thước (bao gồm chân,chưa bao gồm giá nhạc)

rộng

1,378 mm

sâu

423 mm

cao

834 mm

Trọng lượng (bao gồm chân)

40.8 kg

Follow us

HUY QUANG PIANO