HÀ NỘI

XIN LƯU Ý: ngoài các địa điểm chúng tôi có chi nhánh,  chúng tôi giao hàng tại tất cả các tỉnh thành tại Việt Nam.

(Thí dụ, khách ở Sài Gòn, Đà Nẵng có thể xem danh sách hàng ở Hà Nội, đặt hàng và sẽ được giao hàng tận nơi, có hỗ trợ phí vận chuyển. - Customer at another city could use Hà nôi's Piano list to order pianos. We'll  support a part of dilivery expenseses)

Căn cứ vào số Serial của đàn ghi ở dưới, nếu bạn muốn xem năm sản xuất của đàn YAMAHA, bạn BẤM ĐÂY và  muốn xem năm sản xuất của đàn KAWAI, bạn BẤM ĐÂY

According to serial numbers below, you can find year of product of YAMAHA PIANO -  CLICK HERE, and KAWAI piano, CLICK HERE.

 

Cột giá USD chỉ có giá trị tham chiếu để khách hàng dễ hình dung, không có giá trị qui đổi; giá USD sẽ được qui đổi theo tỉ giá vào thời điểm giao dịch !

BẢNG GIÁ ĐÀN MỚI VÀ ĐÀN PIANO CŨ CỦA CHÂU ÂU VÀ NHẬT ĐƯỢC LÀM MỚI TẠI VIỆT NAM - NHẬT BẢN / PREISE LIST OF NEW AND RENEWAL OR RECONDIONAL EUROPEAN AND JAPANESE PIANOS

tt Tên hãng - Brand Serial

Màu sắc

Color

Pedal

Caox

Rộngx

Sâu

(cm)

Xuất xứ

Origin

Năm sản xuất (Year)

Giá VNĐ

(Price VNĐ)

Giá USD tham chiếu

(Price

USD)

Ghi chú

Note

Chi tiết

Detail

1 Roland F20 

Piano

điện mới (New E-Piano)

Đen

(Black)

3

770

(cm)

Nhật bản

(Japan)

  xxxxxx  

Màu nguyên bản

(Original Color)

(Bấm ĐÂY - Click HERE for english)

2a

Roland DP990RF

(Đã bán - Sold)

Piano

điện CŨ (second-hand

 E-Piano)

Đen

(Black)

3

1.398

x33.9

x97.4

(cm)

Nhật bản

(Japan)

2011 19.900.000  

Màu nguyên bản

(Original Color)

(Bấm ĐÂY - Click HERE for english)
2 RUBINSTEIN      Style S-53

Nâu Gụ

(Dark Brown)

2

132x

156x

65

(cm)

Nhật bản

(Japan)

  16.700.000  

Màu nguyên bản

(Original Color)

 
2 Roland F120 

Piano

điện mới (New E-Piano)

Trắng

(White)

3

770

(cm)

Nhật bản

(Japan)

     

Màu nguyên bản, hàng bày mẫu

(Original Color)

(Bấm ĐÂY - Click HERE for english)

 

STEIRMEYER

 SK-2

(Đã bán - Sold)

       720708

Nâu Gụ

(Dark Brown)

3

122x

150x

63

(cm)

Nhật bản

(Japan)

  23.000.000  

Màu nguyên bản, hàng bày mẫu

(Original Color)

 
3

MORGENSTERN

 MU-2

750201

Đen

(Black)

3

122x

150x

63

(cm)

Hàn Quốc

(Korea)

  15.000.000  

Màu nguyên bản

(Original Color)

 
4

GOLD STAR

120-G

213194

Cánh gián

(Mahogany)

3

119x

150x

58

(cm)

Hàn Quốc

(Korea)

  16.000.000  

Màu nguyên bản

(Original Color)

 
4A

ROSEN

(Đã bán - Sold)

43588

Đen

(Black)

 

127x

154x

65

(cm)

Nhật bản

(Japan)

  23.000.000  

Màu nguyên bản

(Original Color)

 
5

VICTOR

V-31

(Đã bán - Sold)

690060

Đen

(Black)

 

125x

150x

64

(cm)

Nhật bản

(Japan)

  18.000.000  

Màu nguyên bản

(Original Color)

 
6

SAMICK

SU-121

IJF 00873

Đỏ

(Bordeaux)

 

122x

150x

64

(cm)

Hàn Quốc

(Korea)

  24.000.000  

Màu nguyên bản

(Original Color)

 
7

KAWAI

City Life

CL-1

2130126

Đen

(Black)

 

104x

144x

53.5

(cm)

Nhật bản

(Japan)

  30.000.000  

Màu nguyên bản

(Original Color)

(Bấm ĐÂY - Click HERE for english)
8

Reas Herman

(Đã bán - Sold)

44521

Nâu Gụ

(Dark Brown)

3

131x

151x

61

Nhật bản

(Japan)

  31.000.000  

Màu nguyên bản

(Original Color)

 
9 Universal & Sons ISH00357

Màu gỗ (Wood)

3  

Hàn Quốc

(Korea)

  32.000.000  

Màu nguyên bản

(Original Color)

 
10

Rosen Stock

(Đã bán - Sold)

R202

1298913

Nâu Gụ

(Dark Brown)

3

121x

151x

61

Nhật bản

(Japan)

  32.000.000  

Màu nguyên bản

(Original Color)

 
11

Rosen Stock

RS208M

(Đã bán - Sold)

2295523

Nâu Gụ

(Dark Brown)

3

121x

151x

61

Nhật bản

(Japan)

  32.000.000  

Màu nguyên bản

(Original Color)

 
12

Yamaha

U1

(Đã bán -

Sold)

707161

Đen

(Black)

3

121x

151x

61

Nhật bản

(Japan)

1968 35.000.000  

Màu nguyên bản

(Original Color)

 
14

Kawai

BL-31

(Đã bán -

Sold)

R773854

Đen

(Black)

3

121x

151x

61

Nhật bản

(Japan)

1975 35.000.000 1,570

Màu nguyên bản

(Original Color)

 
15

Yamaha

U1F

(Đã bán - Sold)

1462027

Đen

(Black)

3

121x

151x

61

Nhật bản

(Japan)

1972 36.500.000 1,638

Màu nguyên bản

(Original Color)

 
16

KAWAI

City Life

(Đã bán - Sold)

 

Đen

(Black)

3  

Nhật bản

(Japan)

  40.000.000  

Màu nguyên bản

(Original Color)

 
17 Young Chang -M114 2281129

Trắng

(White)

3

115x

145x

61

Hàn Quốc

(Korea)

  42.000.000  

Được làm mới bởi Huy Quang Piano / Renewed by Huy Quang

 
18

Yamaha

U2H

(Đã bán-Sold)

1669333

Đen

(Black)

3  

Nhật bản

(Japan)

1973 42.000.000   Được làm mới bởi Huy Quang Piano / Renewed by Huy Quang  
19

Yamaha W

(Đã bán-Sold)

3xxxxxx

Gỗ

(Wood)

3

131x

151x

61

Nhật bản

(Japan)

1981 55.700.000 2,500

Được làm mới bởi Huy Quang Piano / Renewed by Huy Quang

(Bấm ĐÂY - Click HERE for english)
20

YAMAHA  MX90RB1

(Đã bán - Sold)

4568148

Đen

(Black)

3

121x

151x

61

Nhật bản

(Japan

1988 57.700.000 2,500

Có bộ điện, tự chơi

(Disk Clavier)

 
21

Yamaha

U3H

(Đã bán - Sold)

2xxxxxx

(recondi -

tioned

Piano)

Đen

(Black)

3

131x

151x

61

Nhật bản

(Japan)

1979 57.000.000 2,558

Japanese renewal piano, reconditioned in Japan, by Japanes company, according to Japanese standard

(05 years guarantee)

(Bấm ĐÂY - Click HERE for english)
Follow us

HUY QUANG PIANO