Dây đàn piano Suzuki

Giá: 700 000  vnđ /cuộn

Kích cỡ:

Suzuki music wire 500g/coil #13.0 (0.775mm) - Cuộn 500g/cuộn , số 13,0

Suzuki music wire 500g/coil #13.5 (0.800mm) - Cuộn 500g/cuộn , số 13,5

Suzuki music wire 500g/coil #14.0 (0.825mm) - Cuộn 500g/cuộn , số 14,0

Suzuki music wire 500g/coil #14.5 (0.850mm) - Cuộn 500g/cuộn , số 14,5

Suzuki music wire 500g/coil #15.0 (0.875mm) - Cuộn 500g/cuộn , số 15,0

Suzuki music wire 500g/coil #15.5 (0.900mm) - Cuộn 500g/cuộn , số 15,5

Suzuki music wire 500g/coil #16.0 (0.925mm) - Cuộn 500g/cuộn , số 16,0

Suzuki music wire 500g/coil #16.5 (0.950mm) - Cuộn 500g/cuộn , số 16,5

Suzuki music wire 500g/coil #17.0 (0.975mm) - Cuộn 500g/cuộn , số 17,0

Suzuki music wire 500g/coil #17.5 (1.000mm) - Cuộn 500g/cuộn , số 17,5

Suzuki music wire 500g/coil #18.0 (1.025mm) - Cuộn 500g/cuộn , số 18,0

Suzuki music wire 500g/coil #18.5 (1.050mm) - Cuộn 500g/cuộn , số 18,5

Suzuki music wire 500g/coil #19.0 (1.075mm) - Cuộn 500g/cuộn , số 19,0

Suzuki music wire 500g/coil #19.5 (1.100mm) - Cuộn 500g/cuộn , số 19,5

Suzuki music wire 500g/coil #20.0 (1.125mm) - Cuộn 500g/cuộn , số 20,0

Suzuki music wire 500g/coil #21.0 (1.175mm) - Cuộn 500g/cuộn , số 21,0

Suzuki music wire 500g/coil #21.5 (1.200mm) - Cuộn 500g/cuộn , số 21,5

Suzuki music wire 500g/coil #22.0 (1.225mm) - Cuộn 500g/cuộn , số 22,0

Suzuki music wire 500g/coil #23.0 (1.275mm) - Cuộn 500g/cuộn , số 23,0

Suzuki music wire 500g/coil #24.0 (1.400mm) - Cuộn 500g/cuộn , số 24,0

Suzuki music wire 500g/coil #25.0 (1.500mm) - Cuộn 500g/cuộn , số 25,0

 

Xuất xứ: Nhật Bản

 

Công dụng:

Phụ kiện dành riêng cho thợ lên dây, căn chỉnh, sửa chữa đàn piano (for piano technician or piano tuner)

 

Chú ý: Một số cỡ dây phải đặt trước khi muốn mua, lượng đặt hàng tối thiểu 2 cuộn/lần

 

 

 

 

Follow us

HUY QUANG PIANO