Everyday my papa would work

Cha tôi đã làm việc hàng ngày

 

To try to make ends meet

Cố chu cấp

 

To see that we would eat

Để xem chúng tôi được ăn

 

Keep those shoes upon my feet

Giữ đôi giày dưới chân tôi

 

Every night my papa would take me

Mỗi đêm, cha tôi bế tôi

 

And tuck me in my bed

Ôm tôi vào giường

 

Kiss me on my head

Hôn lên đầu tôi

 

After all the prayers were said

Sau tất cả lời nguyện cầu

 

And there were years

Và đó là những năm tháng

 

Of sadness and of tears

Của nỗi buồn và nước mắt

 

Through it all

Vượt qua tất cả

 

Together we were strong

Chúng tôi đã cùng nhau mạnh mẽ

 

We were strong

Chúng tôi đã mạnh mẽ

 

Times were rough

Đã là thời khó khăn

 

But Papa he was tough

Nhưng cha đã can đảm

 

Mama stood beside him all along

Mẹ đã luôn đứng bên cha

 

Growing up with them was easy

Lớn lên với cha mẹ thật giản đơn

 

The time had flew on by

Thời gian thấm thoắt trôi

 

The years began to fly

Năm tháng qua mau

 

They aged and so did I

Cha mẹ già đi và tôi cũng vậy

 

And I could tell

Và tôi đã phải nói

 

That mama she wasn't well

Rằng mẹ đã không ổn

 

Papa knew and deep down so did she

Cha đã biết và bà đã gục ngã

 

So did she

Bà đã gục ngã như vậy

 

When she died

Khi bà chết

 

Papa broke down and he cried

Cha đã khụy xuống và ông kêu to

 

And all he could say was, "God, why her? Take me!"

Và tất cả những gì ông nói là, "Chúa, tại sao lại là bà ấy? Hãy mang tôi đi ?"

 

Everyday he sat there sleeping in a rocking chair

Hàng ngày, ông đã ngồi đó, ngủ trên chiếc ghế xích đu


He never went upstais

Ông đã không bao giờ lên trên lầu nữa

 

All Because she wasn't there

Bởi vì tất cả là mẹ tôi đã không còn ở đó nữa

 

Then one day my Papa said,

Rồi một ngày, cha tôi nói

 

"Son, I'm proud of how you've grown"

"Con trai, cha tự hào về cách con khôn lớn"

 

He said, "Go out and make it on your own"

Ông nói, " Hãy đi ra và hãy tự làm gì đó "

 

Don't worry. I'm O.K. alone."

Đừng bận tâm, để cha một mình, cha ổn

 

He said, "There are things that you must do"

Ông nói, " Có nhiều điều con phải làm "

 

He said, "There's places you must see"

Ông nói, " Có nhiều nơi con cần phải (đi) thấy "

 

And his eyes were sad as he

Và mắt cha đã buồn khi cha

 

As he said goodbye to me

Nói lời tạm biệt tôi

 

Every time I kiss my children

Mỗi khi tôi hôn những đứa con tôi

 

Papa's words ring true

Lời cha lại vang lên chân thực

 

He said, "Children live through you.

Ông nói, " Các cháu sẽ sống qua cuộc đời con

 

They'll grow! They'll leave you, too"

Chúng sẽ lớn ! Và chúng cũng sẽ rời xa con "

 

I remember every word Papa used to say

Tôi nhớ từng lời cha tôi thường nói

 

I kiss my kids and pray

Tôi hôn các con tôi và cầu nguyện

 

That they'll think,

Rằng chúng hãy nghĩ

 

Think of me

Nghĩ về tôi

 

That way....

Theo cách đó....

 

Someday

Vào ngày nào đó

Follow us

HUY QUANG PIANO