Để trở thành một Tổng thống tốt,  nhiều  người phấn đấu cả cuộc đời, nhưng không phải ai cũng làm được.

Để trở thành một người cha tốt, nhiều người cũng phấn đấu cả cuộc đời, nhưng không phải ai cũng làm được.

Để làm được cả hai, đó là một kỳ tích.

 

 

 

 

 

HQ

Follow us

HUY QUANG PIANO