Hà nội mưa báo hiệu bão về. Vừa rồi, bên Trung Quốc có thiên tai, nhiều "facebooker" cảm thấy như được trả thù người Trung Quốc nên có phần hả hê.

Hơn 40 năm sau ngày Cộng sản đánh Miền Nam, nhìn lại đất nước hôm nay, không thể không buồn. Cộng sản hôm nay không thể theo Mỹ được nữa, họ phải theo Trung Quốc để bảo toàn tính mạng vì nếu có sự thay đổi Chính trị, dân sẽ giết họ.

 

Để có một xã hội tốt hơn, chỉ còn một cách:

- Tất cả mọi người không hợp tác với cái xấu. Khi nào bạn còn nhân nhượng, còn chép miệng, thì nó sẽ tồn tại. 

 

Lâu hay chóng là do thái độ của chúng ta.

 

HQ

Follow us

HUY QUANG PIANO