» Tin tức » Sự khác biệt về liêm sĩ của lãnh đạo Hàn Quốc và Việt Nam

 

Sự khác biệt của lãnh đạo Hàn Quốc và Việt Nam

 

HÀN QUỐC: Sự kiện chìm phà gần 300 người chết và mất tích Thủ tướng Hàn Quốc từ chức vì nhận lãnh trách nhiệm.

VIỆT NAM: Dịch sởi truyền nhiểm, hơn 108 trẻ em tử vong và đang lây lan đến người lớn. Bộ trưởng y tế Việt Nam không nhận lãnh trách nhiệm cho biết:

 

Có 4 nguyên nhân gây nên tình trạng tử vong nhiều:
 

- Không tiêm Vaccine (tại dân)
- Bênh viện quá tãi (tại dân)
- Lây nhiễm chéo (tại dân)
- Do thời tiết (tại trời)

(st)

Follow us

HUY QUANG PIANO