» Tin tức » Bộ trưởng GD-ĐT: Việt Nam đã có triết lý giáo dục(VTC News)- Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho rằng Việt Nam đã có triết lý giáo dục rõ ràng.

Sáng 25/4, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã xin hoãn trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về đổi mới sách giáo khoa (SGK) để hoàn thiện thêm, trong đó có tính toán cả phương án kinh phí thực hiện.

Chiều 29/4, trong phiên họp báo của Văn phòng Chính phủ, các phóng viên vẫn có câu hỏi đặt ra là có cần thiết phải đổi mới chương trình, SGK hay không? Thậm chí có ý kiến cho rằng Bộ GD-ĐT nên dừng thực hiện đề án này. Trước yêu cầu bức thiết về đổi mới và cải cách giáo dục hiện nay thì triết lý thực hiện cải cách giáo dục của Bộ GD-ĐT là gì và trong đó việc đổi mới chương trình, SGK có thỏa đáng không?

 

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định Việt Nam đã có triết lý giáo dục

Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết đề án này được Bộ GD-ĐT chuẩn bị, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, tương tự như lần chuẩn bị để Quốc hội ra Nghị quyết 40 về chủ trương đổi mới chương trình, SGK vào năm 2000. Theo cách làm đó, lần này Bộ GD-ĐT cũng chuẩn bị đề án như vậy.

Tại kỳ họp của UBTVQH, căn cứ vào ý kiến phát biểu của các ủy viên, của lãnh đạo Quốc hội thì yêu cầu phải làm cụ thể, chi tiết hơn, có cả kinh phí, tiến độ thời gian. Bộ GD-ĐT đã chấp hành ý kiến đó và cần có thời gian để bổ sung, làm tiếp các nội dung của dự án.

"Việc đổi mới chương trình, SGK là việc cần thiết. Vì sao cần thiết thì các bạn nghiên cứu Nghị quyết 29 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo sẽ thấy chúng ta phải chuyển nền giáo dục hiện nay đang chú trọng truyền thụ kiến thức một chiều sang một nền giáo dục chú trọng hình thành, phát triển kỹ năng, năng lực, phẩm chất của người học. Để làm được việc đó thì phải thay đổi. Thầy thay đổi, trò thay đổi, cán bộ quản lý thay đổi, chương trình thay đổi, SGK thay đổi, cách dạy, cách học và cách thi cử đều phải thay đổi", Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho rằng trong Nghị quyết 29 đã khẳng định chúng ta sẽ thay việc thiết kế các môn học theo các vòng tròn đồng tâm nhau như bây giờ (Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa), các lĩnh vực khoa học ngoài cuộc sống như thế nào thì kiến thức trong nhà trường như vậy.

Kiến thức nhân loại bùng nổ, tăng lên làm cho chương trình quá tải. Phải thay đổi cách đó bằng một cách khác là thiết kế khối lượng kiến thức nhằm vào việc hình thành các năng lực, phẩm chất của học sinh và theo hướng các môn học và chương trình học ở cấp dưới, lớp dưới sẽ tích hợp cao, còn phân hóa, tự chọn mạnh và sâu ở bậc học, lớp học trên. Muốn làm được việc đó không có cách nào khác là phải thay đổi chương trình, SGK.

 

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định cần thiết phải đổi mới chương trình, sách giáo khoa


"Tôi xin khẳng định triết lý trực tiếp của giáo dục chúng ta là Nghị quyết 29 của Trung ương. Các quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển giáo dục, đào tạo thì nhiều nhưng gần đây nhất là Nghị quyết 29. Ở đây thể hiện cả truyền thống tinh hoa, kinh nghiệm của cha ông ta trong quá trình phát triển và làm giáo dục và cả những vấn đề cập nhật, hội nhập theo quan điểm của chúng ta", Bộ trưởng Luận khẳng định.

Người đứng đầu ngành giáo dục cho rằng cho đến thời điểm này Bộ GD-ĐT chưa xây dựng phương án thay đổi chương trình, SGK, chưa có con số nào về tiền nong.

"Con số 34.000 tỷ là anh em tổng hợp lại từ những nghiên cứu khác nhau. Trong quá trình nghiên cứu đề án đổi mới giáo dục, đào tạo để trình Trung ương thì mỗi nội dung chúng tôi đều phải khái toán tiền nong. Làm vậy là để mà cân đối. Giải pháp hay nhưng đòi hỏi nhiều quá, chúng ta không có tiền để thực hiện thì là không tưởng. Những con số ấy là những con số khái toán của những nhà nghiên cứu khi đề xuất những nội dung khác nhau của vấn đề đổi mới giáo dục. Tôi xin khẳng định cho đến thời điểm này chưa một con số nào cả về kinh phí", Bộ trưởng Phạm Vũ Luận biện minh.

Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận cũng thông tin thêm quá trình làm vừa rồi cũng được tiến hành theo đúng quy trình.

     

Bộ GD-ĐT chủ trì, xây dựng, đã có trao đổi với Ủy ban Văn hóa-Giáo dục-Thanh, thiếu niên, nhi 

đồng của Quốc hội. Ủy ban Văn hóa-Giáo dục cũng đã thẩm định, có ý kiến, Bộ GD-ĐT đã tiếp thu, hoàn thiện.

"Lúc ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận thì vấn đề có thể là 10 năm trước như vậy nhưng bây giờ tình hình mới, nên Thường vụ Quốc hội có yêu cầu như thế và chúng tôi chấp hành để chuẩn bị tiếp. Tức là cách tiếp cận cũ nhưng nay theo cách tiếp cận mới nên tôi nghĩ cũng là điều bình thường", Bộ trưởng Phạm Vũ Luận phân trần.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên phân tích thêm: "Trong công việc, nếu chuẩn bị tốt, phối hợp kỹ thì tốt. Khi giao trách nhiệm cho Bộ GD-ĐT trình, ý của Chính phủ là trình xin chủ trương, khi đồng ý chủ trương thì làm đề án cụ thể. Nhưng khi trình bày báo cáo phần chủ trương thì Thường vụ Quốc hội muốn tìm hiểu sâu thêm xem thực hiện chủ trương đó phải làm được vấn đề gì. Thực ra Chính phủ chưa bàn về vấn đề cụ thể nên cuối cùng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đồng ý để Bộ GD-ĐT tạm lùi lại thời gian lần thứ nhất".


 

Nguồn: https://vtc.vn/538-485978/giao-duc/bo-truong-gd-dt-viet-nam-da-co-triet-ly-giao-duc.html

Follow us

HUY QUANG PIANO