» Tin tức » Chút bình yên !!! (Ein bisschen Frieden / A little bit of peace )

 

Nicole 1982

 

Wie eine Blume am Winterbeginn

Just like a flower at the beginning of winter

 Như một bông hoa khi mùa đông bắt đầu

 

Und so wie ein Feuer im eisigen Wind

And just like a fire in an icy wind

Và như một ngọn lửa trong gió lạnh,

 

Wie eine Puppe, die keiner mehr mag

Just like a doll that nobody wants anymore

như một con búp bê không ai muốn nữa,

 

Fühl ich mich an manchem Tag

That's how I feel on some days

đó là điều thỉnh thoảng em cảm thấy.

 

Dann seh ich die Wolken, die über uns sind

Then I see the clouds above

Rồi em nhìn thấy những đám mây trên chúng ta,  

 

Und höre die Schreie der Vögel im Wind  

And I hear the cries of the birds in the wind

và em nghe thấy những tiếng kêu của những con chim trong gió.  

 

Ich singe aus Angst vor dem Dunkeln mein Lied

I sing my song in fear of the dark

Em hát lên bài hát của em trong sự sợ hãi trước bóng tối  

 

Und hoffe, dass nichts geschieht

And hope that nothing happens

và hi vọng rằng không điều gì xảy ra.  

 

Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne  

A bit of peace, a bit of sunshine

Một chút hòa binh, một chút ánh mặt trời  

 

Für diese Erde, auf der wir wohnen  

For this earth on which we're living

Cho trái đất chúng ta đang sống ở trên.  

 

Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude  

A bit of peace, a bit of joy

Chút hòa bình, chút niềm vui,  

 

Ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir

A bit of warmth, that's what I wish for

một chút ấm áp, đó là điều tôi mong mỏi.  

 

Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen  

A bit of peace, a bit of dreams

Một chút hòa bình, chút những giấc mơ  

 

und dass die Menschen nicht so oft weinen.  

And that people won't cry as often

và loài người không thường phải khóc than nữa.  

 

Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe  

A bit of peace, a bit of love

Một chút hòa bình, một chút tình thương,  

 

dass ich die Hoffnung nie mehr verlier .

May I never lose hope again

để em không bao giờ mất đi hi vọng.  

 

Ich weiss, meine Lieder, die ändern nicht viel  

I know my songs won't help very much

Em biết, những bài hát của em sẽ không thay đổi được nhiều.  

 

Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt  

I'm just a girl who says what she feels

Em chỉ là cô gái nhỏ nói ra những gì em cảm thấy.  

 

Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind,  

Alone I'm helpless, a bird in the wind

Một mình, không ai giúp đỡ, em như một con chim cô đơn trong gió,  

 

Der spürt, dass der Sturm beginnt  

That feels that the storm begins

Nó cảm thấy bão tố bắt đầu.  

 

Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne  

A bit of peace, a bit of sunshine

Một chút hòa bình, một chút ánh mặt trời

 

Für diese Erde, auf der wir wohnen 

For this earth on which we're living

cho trái đất chúng ta đang sống ở trên.  

 

Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude,  

A bit of peace, a bit of joy

Một chút hòa bình, một chút niềm vui,  

 

Ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir  

A bit of warmth, that's what I wish for

một chút ấm áp, đó là điều em mong mỏi.  

 

Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen  

A bit of peace, a bit of dreams

Một chút hòa bình, một chút giấc mơ

 

 und dass die Menchen nicht so oft weinen.  

And that people won't cry as often

và loài người không thường phải khóc than nữa.  

 

Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe,  

A bit of peace, a bit of love

Một chút hòa bình, một chút tình yêu,

 

dass ich die Hoffnung nie mehr verlier .  

May I never lose hope again

để em không bao giờ mất đi hi vọng.  

 

Sing mit mir ein kleines Lied,  

 Sing with me a little song

Hãy hát cùng em một bài hát nhỏ,  

 

dass die Welt im Frieden lebt.  

May the world live in peace

để thế giới sống trong bình yên.  

 

Sing mit mir ein kleines Lied,  

Sing with me a little song

Hãy hát cùng em một bài hát nhỏ,  

 

dass die Welt im Frieden lebt.  

May the world live in peace

để thế giới sống trong bình yên.

 

 Lời Tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp (German, English, French Versions...):

 

 

 

Wie eine Blume am Winterbeginn

Như một bông hoa khi mùa đông bắt đầu

 

Und so wie ein Feuer im eisigen Wind

như một ngọn lửa trong gió lạnh,

 

Wie eine Puppe, die keiner mehr mag

như một con búp bê không ai thích nữa,

 

Fühl ich mich an manchem Tag

đó là điều thỉnh thoảng em cảm thấy.

 

Dann seh ich die Wolken, die über uns sind  

Rồi em nhìn thấy những đám mây trên đầu chúng ta,  

 

Und höre die Schreie der Vögel im Wind  

và nghe thấy tiếng kêu của con chim trong gió.  

 

Ich singe aus Angst vor dem Dunkeln mein Lied  

Tôi hát lên bài hát của tôi từ sự sợ hãi trước bóng tối  

 

Und hoffe, dass nichts geschieht  

 và hi vọng rằng nó không xảy ra. 

 

A little lovin', a little givin'

Một chút tình yêu, một chút cho đi


To build a dream for the world we live in

Để đắp giấc mơ cho thế giới chúng ta đang sống ở trong


A little patience and understanding

Một chút kiên nhẫn và thông hiểu


For our tomorrow, a little peace

Cho tương lai của chúng ta một chút bình yên


A little sunshine, a sea of gladness

Một chút ánh sáng mặt trời, một biển nước của sự vui mừng


To wash away all the tears of sadness

Để gột sạch nước mắt của buồn thảm


A little hoping, a little praying

Một chút hi vọng, một chút nguyện cầu


For our tomorrow, a little peace

Cho tương lai của chúng ta một chút bình yên

 

Tiếng Pháp

......

......

 

Sing mit mir ein kleines Lied,  

Sing with me a little song

Hãy hát cùng em một bài hát nhỏ,

 

 ......

 

 

Bài hát được dịch ra tiếng Anh:

 

A little peace

Just like a flower when winter begins

Just like a candle blown out in the wind

Just like a bird that can no longer fly

I'm feeling that way sometime


But then, as I'm falling, weighed down by the load

I picture a light at the end of the road

And closing my eyes, I can see through the dark

The dream that is in my heart


A little lovin', a little givin'

To build a dream for the world we live in

A little patience and understanding

For our tomorrow, a little peace


A little sunshine, a sea of gladness

To wash away all the tears of sadness

A little hoping, a little praying

For our tomorrow, a little peace


I feel I'm a leaf in the November snow

I fell to the ground, there was no one below

So now I am helpless, alone with my song

Just wishing the storm was gone


A little lovin', a little givin'

To build a dream for the world we live in

A little patience and understanding

For our tomorrow, a little peace


A little sunshine, a sea of gladness

To wash away all the tears of sadness

A little hoping, a little praying

For our tomorrow, a little peace


We are feathers on the breeze

(A little lovin', a little givin')

(To build a dream for the world we live in)

Sing with me my song of peace

(A little patience and understanding)

(For our tomorrow, a little peace)


We are feathers on the breeze

(A little sunshine, a sea of gladness)

(To wash away all the tears of sadness)

Sing with me my song of peace

(A little hoping, a little praying)

(For our tomorrow, a little peace)

 

 

HQ

 

Follow us

HUY QUANG PIANO