» Tin tức » Điện Gió có thể cung cấp gần 20% năng lượng toàn cầu vào năm 2030

 

Nina Chestney, nguồn: Reuters – 21/10/2014

Người dịch: Kevin Bùi

  • Tổng công suất điện gió đạt 318Giga Watt vào cuối năm 2013
  • Có thể tăng 530% tới 2000 Giga Watt vào năm 2030

 

 

 

London, 21 tháng 10 ( Reuters) - Tổng công suất điện gió ( wind energy) có thể tăng 530% tới 2000 Giga Watt ( GW) vào năm 2030, cung cấp tới 19% tổng công suất điện toàn cầu, một báo cáo từ một hiệp hội thương mại và tổ chức Hòa bình Xanh (Greenpeace) cho biết vào thứ Ba vừa rồi.

Bản báo cáo cho biết tổng công suất điện gió đã lắp đặt trên toàn cầu cho tới cuối năm 2013 là 318 GW và cung cấp khoảng 3% nguồn cung điện toàn cầu. Công suất điện gió đang trên đường tăng thêm 45 GW để đạt 363 GW trong năm nay.

Ở một số nơi trên thế giới, đặc biệt là ở châu Âu, người dân đã từng phản đối năng lượng gió vì cho rằng các chính sách trợ cấp của chính quyền cho điện gió đã làm tăng các hóa đơn tiền điện của họ.

Nhưng Steve Sawyer, giám đốc điều hành của Hội đồng Năng lượng gió ( GWEC), cho biết: “ Năng lượng gió đã trở thành lựa chọn có chi phí thấp nhất để tăng thêm công suất vào mạng lưới điện ở ngày càng nhiều các thị trường, và chi phí còn tiếp tục giảm xuống”

Hội đồng năng lượng gió (GWEC), đại diện cho 1500 nhà sản xuất phong điện, nhắm vào tương lai của ngành công nghiệp năng lượng gió ở những năm 2020, 2030 và 2050 theo ba kịch bản dựa trên việc giảm lượng khí thải hiện tại  và tương lai, cũng như các chính sách về năng lượng tái tạo ( renewable energy).

Dựa trên dự báo của Cơ quan năng lượng quốc tế, GWEC dự đoán tổng công suất phong điện sẽ đạt 611 GW vào năm 2020 và 964 GW vào năm 2030. Đây là kịch bản tối thiểu.

Theo kịch bản “vừa phải”,dựa trên các chính sách về năng lượng tái tạo và giả định rằng các ước định giảm khí thải vào năm tới tại Paris theo một thỏa thuận về khí hậu toàn cầu sẽ chỉ ở mức vừa phải, công suất điện gió được lắp đặt có thể đạt tới 712 GW vào năm 2020, đạt gần 1500 GW vào năm 2030 và khoảng 2670 GW vào giữa thế kỷ.

Điều đó có nghĩa là năng lượng gió có thể đáp ứng được 7-8% nhu cầu điện toàn cầu vào năm 2020, 13-15% vào năm 2030 và khoảng 17-20% vào năm 2050.

Theo kịch bản “tăng tốc”, dựa trên các tốc độ tăng trưởng đầy tham vọng và giả định rằng một thỏa thuận mạnh mẽ về khí hậu toàn cầu sẽ đạt được, thì công suất lắp đặt của điện gió có thể đạt tới 800 GW vào năm 2020, gần 2000 GW vào năm 2030 và hơn 4000 GW vào năm 2050.

Điều đó có nghĩa là năng lượng gió có thể cung cấp 8-9% nguồn cung cấp điện toàn cầu vào năm 2020, 17-19% vào năm 2030, và 26-31% vào giữa thế kỷ.

“Với độ khẩn thiết của việc giảm lượng khí thải CO2 và sự tiếp tục lệ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, thì vai trò quan trọng của năng lượng gió trong nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ luôn được đảm bảo”, Sawyer cho biết.

Báo cáo đã xác định Brazil, Mexico và Nam Phi là các khu vực tăng trưởng mới của năng lượng gió. Brazil đang lắp đặt gần 4 GW chỉ riêng trong năm nay, trong khi Mexico cần thêm khoảng 2 GW mỗi năm trong vòng 10 năm tới.

 

 

Bản báo cáo đầy đủ, tiêu đề “Toàn cảnh năng lượng gió toàn cầu, 2014 có thể tìm đọc tại: www.gwec.net

Follow us

HUY QUANG PIANO