Chào buổi sáng !

 

Số phận con người hay một quốc gia xuất phát từ những hành động của quốc gia hay con người đó. Hành động được dẫn dắt bởi thói quen, thói quen bắt nguồn từ văn hóa, văn hóa dân tộc hay con người xuất phát từ tín ngưỡng hay tôn giáo.

Tóm lại, từ tín ngưỡng hay tôn giáo sẽ dẫn dắt, quyết định số phận của một con người hay cả dân tộc.

Chủ nghĩa vô thần đã có từ rất lâu trong lịch sử chứ không phải bây giờ mới có. Chủ nghĩa Cộng sản chỉ là một hình thức khác của chủ nghĩa vô thần được tồn tại đến hôm nay. Trong thế giới tự do, cũng có rất nhiều người vô thần, họ dùng hầu như cả cuộc đời để chống lại thuyết hữu thần hoặc cụ thể và gay gắt nhất là chống lại Chúa Trời. 

Vô thần cũng là một loại tín ngưỡng, tín ngưỡng vào loài người, vào chính con người, chính họ, và hình tượng rằng "có sức người sỏi đá cũng thành cơm" (Hoàng Trung Thông).

 

Những người theo thuyết vô thần hay thần thánh hóa con người.

Có những con người được cho là rất giỏi giang hoặc nhà bác học lớn cũng có tư tưởng vô thần, chống lại Thượng Đế. 

Họ trở thành một trong những chỗ tựa cho tư tưởng vô thần.

Không phải vô thần là chỉ có Chủ nghĩa Cộng sản.

Người ta hỏi là cái gì đã tạo ra văn hóa Mỹ ? Tôi trả lời là tôn giáo ? Tôn giáo nào ? Tin lành nói chung. Tin lành có nhiều trường phái. Nói chung, Tin Lành là những luồng tư tưởng muốn thờ phượng Chúa của họ theo cách riêng của họ chứ không muốn bị ai áp đặt hay truy bức.

Tất nhiên, nước Mỹ không phải chỉ có Tin Lành, nó có cả người Công giáo La mã, có cả người theo đạo Hồi, đạo Phật, vô thần, ở Mỹ cũng có Đảng Cộng sản, nhưng đa số ở Mỹ là người Tin lành thuộc các trường phái khác nhau.

 

"Ý tưởng về Tự do Mỹ " (the idea of Amirican freedom) bao gồm một cuộc sống tốt hơn, tự do Chính trị, tự do Tôn giáo ... luôn là hướng vươn tới của Tự do Mỹ. Bạn muốn vào và ở Mỹ, bạn phải là người thực sự bị đàn áp về tôn giáo hoặc Chính trị bởi một thế lực nào đó, hoặc bạn phải là người giàu có theo cách mà người Mỹ chấp nhận được, hoặc bạn phải là người giỏi giang mà nước Mỹ cần, về cơ bản là vậy, các tiểu xảo nhỏ khác để bạn có thể vào hoặc ở Mỹ, ta không bàn ở đây.

 

Lịch sử nhập cư của nước Mỹ là những người Tin lành muốn tách ra khỏi giáo hội Anh. Những người Tin lành hoặc giáo phái khác trong cộng đồng Tin Lành, muốn thờ phượng Chúa của mình theo cách riêng mà không sợ bị ai áp bức, có thể họ là những người Ai-len muốn thoát ra khỏi nạn đói thế kỷ 19 và muốn tìm cuộc sống tốt hơn hay những người Do thái muốn thoát ra khỏi Nga vì bị kỳ thị, đàn áp bởi chủng tộc của họ ...

 

Văn hóa Tin Lành đã tạo ra phong cách Mỹ, một miền đất hứa mà các Giáo hội, tín hữu Tin lành đang cầu nguyện và bằng mọi cách để bảo vệ miền đất đó, bảo vệ cái văn hóa đó khỏi sự xâm lấn của các văn hóa khác ngoài nước Mỹ và có thể bị xâm lấn bởi những văn hóa ngay ở trong nước Mỹ.

 

Cái gì đã tạo ra văn hóa Việt nam ?

Đa số là từ Phật giáo, Khổng giáo, Đạo Thờ ông bà và mới đây là "tín ngưỡng vô thần" và cụ thể là Chủ nghĩa Cộng sản; và có thể nói còn một "tín ngưỡng" nữa là Chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa dân tộc ...

 

Ở Trung Quốc, Phật giáo nhiều, Khổng giáo, Lão giáo, và đặc biệt hiện nay là Chủ nghĩa Cộng sản đang thống trị. 

Điều gì đang xảy ra ở đó ?

 

Ở Ấn Độ, cái nôi của Phật giáo, rồi Hindu, Yoga, Hồi giáo cũng nhiều và bạn thấy điều gì đang xảy ra ở quốc gia này ?

 

Lâu rồi, sáng dậy, vợ tôi mở cửa và thấy một túi rác to để ngay trước cửa, vợ tôi tinh ý nhìn thấy hóa đơn điện trong đó, mở ra và tìm được địa chỉ người vứt rác, mang rác đến trả cho họ, yêu cầu họ mang đến nơi tập trung rác chứ không phải trước cửa nhà tôi.

Rồi một sáng không lâu sau đó, có một con chuột to chết nằm ngay trước cửa. Tôi cho rằng chắc con chuột đó yếu quá, đến trước cửa nhà tôi thì lăn ra chết.

Tôi lặng lẽ mang con chuột chết ra nơi tập trung rác cách đó khoảng 150 m.

 

Đấy là thứ văn hóa gì nhỉ?

 

 

Vài hôm sau, tôi lại mở cửa, và lại thấy một con chuột to như con hôm nọ, cũng nằm chết ngay trước cửa nhà. 

Lần này, tôi không cho rằng con chuột này cũng yếu quá, đến cửa nhà tôi thì lăn ra chết.

 

Khi một buổi sáng cuối tháng 9, thu sang, tạm biệt vợ con đi làm, mở cửa ra, chúng ta được "good morning" bởi một con chuột chết, bạn sẽ nghĩ sao ?

Là người thích tìm nguyên nhân, ngọn ngành của nhiều sự việc, tôi tìm hiểu xem cái gì đã tạo ra cái văn hóa chết tiệt đó, và sau một hồi suy nghĩ ...

 

Tôi phát hiện ra rằng đó là cái Văn hóa Chuột chết" !

 

 

 

Hà nội sang thu 2016  (đọc lại và sửa lỗi ngày 2/2/2020)

Follow us

HUY QUANG PIANO