• HUY QUANG PIANO
  • HUY QUANG PIANO
 

HÀ NỘI:

Địa điểm Giao dịch:

151 Hào nam, Đống Đa, Hà Nội

Sáng từ 8:30' đến 12:00' ; chiều từ 14:00' đến 18:00'

Điện thoại bàn: 024. 35123144 | Mobil: 0912178187 |

Email: huyquangpiano@gmail.com

 

Google Map

 

 

Ghi chú: Chúng tôi đang có một số thay đổi, khách hàng muốn liên hệ với Huy Quang tại các điểm giao dịch tại Đà Nẵng, Sài Gòn, Nha Trang và Đà Lạt xin liên hệ đến địa chỉ, e-mail hoặc số điện thoại ghi trên.

Mọi dịch vụ, bảo hành của Huy Quang - Piano vẫn được duy trì bình thường.

 

Trân trọng !

 

 

 

Follow us

HUY QUANG PIANO